Kostrådgivning

Vår ambition är att hitta den balans som du trivs med, som är hållbar och som hjälper dig att uppnå dina mål.

Kom i mål

Kosten är viktig för att du ska få det resultat du önskar

Individuell kostrådgivning utgår från din unika livssituation och hjälper dig att nå ditt mål, oavsett vad det är.

Både kost och träning spelar stor roll för att maximera resultatet, oavsett om ditt mål är viktnedgång, viktuppgång, ökad prestation eller mer hälsosamma vanor. Vi tar också med faktorer som livssituation, sömn, stress, återhämtning och stöd från omgivningen i våra råd till dig.

Vår ambition är att hitta en balans som du trivs med, som är hållbar och som hjälper dig att uppnå dina mål. Vi hjälper dig att skräddarsy ett upplägg som utgår från din aktuella livssituation och som på ett effektivt sätt hjälper dig att nå dina mål.

 

Kostrådgivning

Så går det till

Kostrådgivningen inleds alltid med ett möte där vi går igenom ditt mål liksom ditt utgångsläge/nulägesstatus, din livssituation, dina preferenser och eventuella hinder. Därefter genomför vi en kostanalys och ett kostupplägg samt handlingsplan för hur du ska uppnå dina mål presenteras.

I tjänsten ingår både personliga möten och kontinuerlig support online. Du får en egen profil i vårt program som även ger dig tillgång till en stor receptbank.

En del i en hälsosam livsstil

När passar kostrådgivning?

Kostrådgivning passar alla som vill lära sig mer om det vi äter och den betydelse kosten har för vårt mående.

Den vänder sig särskilt till dig som tex vill ha hjälp med:

  • viktnedgång
  • viktuppgång
  • öka din prestation
  • skapa mer hälsosamma vanor och öka ditt välmående.

Vår ambition är att du ska få kunskap om din kost så att du efter avslutad kostrådgivning kan bibehålla ditt resultat på egen hand.

Nå ditt mål

Boka kostrådgivning

Pris 12-veckorsprogram kostrådgivning

*Personligt Uppstartsmöte
*Personlig genomgång av kostanalys (en veckas kostregistrering i medföljande datorprogram)
*Individuellt anpassat kostschema
*Fri tillgång till onlinesupport under perioden
*Veckovis avstämning med din Kostrådgivare
*Tillgång till receptbank
*Personligt möte med genomgång av handlingsplan för att själv bibehålla ditt resultat.

3000 Kr

Pris kostrådgivning per tillfälle utöver paketpris
730 kr/personligt möte

 

Boka kostrådgivning