Behandling

Stötvågsbehandling

En effektiv behandling som snabbt ger minskade besvär och läkning

Stötvågsbehandling är en apparatbehandling där ljudvågor stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad. Den är en effektiv metod för läkning av skador i muskler och senor, och vid behandling av inflammationer. Vetenskapliga studier visar att upp till 80% blir bra redan efter 3 till 4 behandlingar när de behandlar sin skada med stötvågsbehandling.

Används inom sjukvården sedan 25 år

Stötvågsbehandling har används inom sjukvården sedan 90-talet, i början för att spränga bort njursten

men de senaste 15 åren har man framgångsrikt använt stötsvågsbehandling för att stimulera läkning i skadade vävnader, inte minst muskelsenor. Idag rekommenderar ofta ortopeder stötvågsbehandling före kortisoninjektioner och operationer eftersom behandlingen är så effektiv, har få biverkningar och gör att man kan återgå till normalt tillstånd mycket snabbare.

 

En vetenskapligt dokumenterad metod

Stötvågsbehandling är en välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod. Den är effektiv

vid ett antal skador och problem, t ex;

  • Axeln: Inklämning, kalkaxel mm
  • Armbågen: musarm / tennisarmbåge, golfarmbåge mm
  • Höften: seninflammation mm
  • Benet: benhinneinflammation
  • Knät: seninflammation, hopparknä, löparknä, Shlatterknä mm
  • Foten: hälsenseinflammation, hälsporre mm

 

Resultat vid stötvågsbehandling

Stötvågsbehandlingen gör att du bl a;

– får smärtlindring
– återuppbygger vävnaden snabbare
– får större blodgenomströmning
– får minskad ärrvävnad

 

Så går stötvågsbehandlingen till

För att ställa rätt diagnos gör vi först en grundlig undersökning där du även får berätta om dina besvär och din sjukdomshistoria.

Själva behandlingen tar 5-15 minuter. För bästa resultat upprepar vi behandlingen med 5-7 dagars mellanrum. Mellan 3-5 behandlingar brukar räcka.

En del kan uppleva att själva behandlingen gör ont, men behandlingstiden är kort och den upplevda värken upphör så fort behandlingen är klar.

Du bör avstå från intensiv fysisk aktivitet och tung belastning på det behandlade området under minst 24 timmar efter behandlingen.

 

Vi behandlar inte med stötvågsbehandling om…

…du har infekterade sår i direkt närhet
…du har fått kortisoninjektion senaste månaden
…du behandlas med antiinflammatorisk eller blodförtunnande medicin av hög dos
…du har hjärt- och cirkulationsrubbningar
…du är gravid
…du har blödarsjuka
…du har cancer i området