Symptom

Ont i axeln: Frusen skuldra

Carl Spindler | 2017-12-19

Frusen skuldra (även kallad frusen axel eller frozen shoulder) innebär en successivt tilltagande smärta i axeln med efterföljande och eskalerande stelhet. Själva namnet kommer av tillståndets symptom som under den värsta perioden är kraftigt funktionsnedsättande. Kroppen läker ut besväret på egen hand men har ett läkningsförlopp på ungefär 2 år, vilket förstås kan variera mellan individer.

Om din värk i axeln däremot har tillkommit hastigt, och du samtidigt har mycket svårt att använda axelleden, kan detta tyda på kalkaxel.

 

Diagnosens tre faser

Diagnosen för frusen skuldra delas in i tre faser som överlappar varandra;

Den första fasen är en period av allt mer tilltagande smärta i axeln;
Den andra fasen innebär en allt mer påtaglig stelhet som t ex gör det svårt att klia sig på ryggen och ta på sig en tröja;
den tredje fasen börjar rörligheten sakta att komma tillbaka.

Orsaker till frusen skuldra

Vid frusen skuldra är en del av axelleden inflammerad. Det gör att ledkapseln runt axelleden kryper och minskar axelns rörlighet. Till slut blir du stel och det gör ont när du rör i axelleden.

Frusen axel uppstår ofta utan förvarning hos personer som tidigare har haft en axelskada. Man ser också att individer med diabetes (typ 1 och 2) drabbas i högre grad. Patienter med frusen skuldra är ofta mellan 40 och 60 år.

 

Behandling av frusen skuldra

Sök hjälp i ett tidigt skede, så kan vi hjälpa dig att förkorta förloppet genom specifik ledbehandling och ihållande rörelseträning. Vi använder vanligtvis någon av följande behandlingsmetoder;

  • Träningsprogram, individbaserad
  • stötvågsbehandling
  • EMS (elektrisk muskelstimulering)
  • dry needling
  • manipulation
  • stretch
  • mobilisering
  • massage
  • triggerpunktsbehandling,
  • shockwave