Symptom

Ont i knät: Ledbandsskada

Carl Spindler | 2017-12-20

En ledbandsskada uppstår när underbenet plötsligt och oväntat viker sig inåt eller utåt i förhållande till lårbenet. Du känner då en kraftig smärta på insidan eller utsidan av knät. Du upplever att knäleden är ostadig och får svårt att gå. Om skadan är lindrig uppstår sällan någon svullnad. Om du däremot får en blodutgjutning kan skadan vara allvarligare och kan innebära en skada på korsband, menisk eller ledbrosket.

Skador på knäledens sidoledband är inte minst vanlig inom idrotter som fotboll, handboll, innebandy, ishockey och skidåkning.

Omedelbart när skadan skett, följ PRICE-metoden

 1. PRESSURE/tryck – lägg tryckförband under 30 minuter. Linda
  hårt runt det skadade området för att ge tryck på blödande
  blodkärl i muskelbuken
 2. REST/vila – viktigt för att minska cirkulationen i hela kroppen
 3. ICE/kyla – kyla ger smärtlindring och kärlkonstruktion. Tänk på
  att lägga något mellan isen och huden så att du inte får frostskador
 4. COMPRESSION/lättare tryck – lägg ett lättare tryckförband
  under 20 minuter upp till en vecka
 5. ELEVATION/högläge – detta minskar din blodtillförsel till skadan.

 

Så kan vi hjälpa dig vid ledbandsskada

Vi gör en grundlig undersökning för att ställa rätt diagnos. Behandlingen av skador på sidoledbanden görs i första hand genom rehabträning. Vi hjälper dig att planera din träning som till en början innehåller rörlighetsträning och sedan stegrande även styrketräning och balansträning.

Prognosen vid sidoledbandsskada är god. De allra flesta blir bra med hjälp av behandling och kan undvika operation. Räkna däremot med att läkningstiden är lång, ofta längre än ett år.

Vid grav skada på sidoledbandet (grad 3), dvs när ledbandet har blivit mer än 1 cm längre än på det friska knät, kan det i värsta fall krävas operation för att bli återställd.

När vi har gått igenom händelseförloppet som ledde till skadan och gjort en undersökning av knät och omkringliggande vävnad, lägger vi tillsammans upp ett träningsprogram som passar dina förutsättningar.

 

Våra behandlingsmetoder

 • Individuellt träningsprogram, inledningsvis rörlighetsträning sedan stegrande även träning av styrka och balans
 • TENS/EMS