Symptom

Ont i överarmen: Bicepssenan

Carl Spindler | 2017-12-19

Värk i bicepssenan kan uppstå efter ett fall på en utsträckt arm eller ett kraftigt ryck i armen. Du känner en huggsmärta framtill eller inuti axeln, som känns när man lyfter armen över huvudet. Smärtan blir mer framträdande med en vikt i handen.

 

Orsaker

Biceps kallas muskeln på överarmens insida, även benämnd armbågsböjarmuskeln. En av biceps muskelsenor fäster in i axelleden och därför kan våld mot axeln leda till en skada i området. I värsta fall kan en slitning i fästet kräva operation, något som är vanligast bland idrottare som utsätter axlarna för stora påfrestningar, eller bland dem som gått igenom rehabilitering men inte blivit bättre.

 

Så behandlar vi värk i bicepssenan

Du kan undvika operation genom en successivt stegrad träning som ökar tåligheten i området. Vi hjälper dig med din rehabilitering så att du återfår din normala funktion. Vi använder följande behandlingsmetoder vid smärta i bicepssenan:

  • stötvågsbehandling
  • EMS (elektrisk muskelstimulering)
  • dry needling
  • manipulation
  • stretch
  • mobilisering
  • massage
  • triggerpunktsbehandling
  • individuellt träningsprogram

Vid behov rekommenderar vi även vidare undersökningar, såsom diagnostiskt ultraljud.