Symptom

Ont i ryggen: Långvarig ländryggssmärta

Carl Spindler | 2017-12-19

Att leva med långvarig längdryggssmärta, med återkommande ryggskott och episoder av trötthet och stelhet däremellan, är inte ovanligt. Du känner att smärtan är närvarande hela tiden. Ibland är den mer intensiv och du kan inte röra dig som du vill, ibland avtar den något.

Till skillnad från akut smärta, påverkar långvarig smärta både kropp och knopp på ett djupare plan. Eftersom vi människor saknar ett konkret smärtcentrum tar flera delar av hjärnan, samtidigt, emot smärtsignaler som den ska tolka och kategorisera. Det här medför att vi förändrar vårt rörelsemönster i väntan på läkning och att kroppen ska signalera “fara över”. Om vi går med smärta en längre tid blir förändringen av rörelsemönstret ogynnsamt, trots att orsaken läkt ut.

 

Så kan vi hjälpa dig med långvarig längdryggsmärta

Vi vill poängtera att smärta är en subjektiv upplevelse. Har du ont, kan ingen annan påstå att du inte har det. Därför är det viktigt att förstå fenomenet smärta och de mekanismer som upprätthåller smärtan, något vi gärna hjälper dig med.

Vi gör också en utvärdering av smärtsamma rörelser, kroppens funktion i rörelse och rörelsemönster. Vår rehabilitering inkluderar gradvis exponering av rörelser, undervisning och smärtlindrande behandling. Vi använder någon av följande behandlingsmetoder:

  • EMS (elektromuskulär stimulering)
  • dry needling
  • manipulation
  • stretch
  • mobilisering
  • massage
  • triggerpunktsbehandling
  • träningsprogram, individbaserat