Blogg

Jag har ont. Ska jag avboka min tid för personlig träning?

Pernilla Stillgren | 2018-02-13

Ta kontakt med oss, så pratar vi mer om ditt problem. I många fall kan vi avhjälpa din värk och det kan därför vara bättre att använda din tid för behandling eller anpassad träning.