Blogg

Bli en bättre löpare med kortare löpsteg

Carl Spindler | 2018-01-10

Bli en bättre löpare med kortare löpsteg

Det kan vara lockande att ta långa steg när man vill öka farten i sin löpning. Men forskning visar tydligt på motsatsen: Du bör istället öka stegfrekvensen och ta kortare löpsteg.

En undersökning vid East Carolina University i USA har studerat längden på löpsteg, fotisättningsteknik samt vilken belastning detta ger på knäleden. 19 löpare fick springa i eget tempo med hälisättning, först med ett kort löpsteg (-10%) och sedan med ett långt löpsteg (+10%). Därefter repeterade man dessa moment men genom att springa på framfoten, sk framfotslöpning.

Oavsett vilken fotisättningsteknik löparna använde, resulterade det kortare löpsteget i effektivare löpning med mindre energiåtgång som följd.

Framfotsisättning visade däremot en mindre belastning på knälederna, vilket minskar risken för skador i samband med löpning.